Grupa MULTIPLAY rozwija sieć na Opolszczyźnie

W dniu 22 czerwca 2017 r. przedstawiciele Grupy MULTIPLAY zostali zaproszeni do siedziby Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami, którzy otrzymali dotacje unijne na budowę sieci światłowodowej w ramach działania 1.1 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, województwo opolskie podzielone jest na dwie części - NUTS Nyski oraz NUTS Opolski. Na terenie pierwszego z nich dotację otrzymała Firma G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. j., natomiast na terenie drugiego firma CZARNET K. Szymura, A. Owczarek Sp. j. Oznacza to, iż o rozwój infrastruktury światłowodowej na terenie województwa opolskiego w całości zadba Grupa MULTIPLAY.

Początkowe prace koncepcyjno-projektowe zostały już zrealizowane. W kolejnym etapie rozpocznie się proces budowy sieci na terenie poszczególnych gmin. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, szkoły objęte projektem oraz pierwsi Klienci zostaną podłączeni do nowoczesnej sieci szerokopasmowej już w 2019 roku.

– Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny Grupa MULTIPLAY została wyróżniona w trakcie weryfikacji złożonych wniosków i otrzymała dotację unijną na terenie całego województwa opolskiego. Obszar ten jest dla nas wyjątkowo szczególny, gdyż w okresie ostatnich kilku lat, w wielu gminach województwa opolskiego prowadziliśmy już liczne projekty, pokrywając zasięgiem sieci światłowodowej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Opolszczyzny. Niezmiernie cieszę się, że dzięki planowanej inwestycji będziemy w stanie dotrzeć z najnowocześniejszymi technologiami do jeszcze większej liczby lokalnych społeczności – mówi Tomasz Serwatka, prezes firmy.