Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Knurowie ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów w niżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będzie administrować danymi, tj. przechowywać oraz przetwarzać.

Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.