Wyrażam zgodę na używanie przez Multiplay Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

Art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.