none

Internet Plus

Usługa Internet Plus - Usługa Dodatkowa, umożliwiająca na dostęp do Urządzeń w lokalnej (wewnętrznej) sieci Abonenta z Sieci Internet. W ramach tej usługi możliwe jest uzyskanie dedykowanego publicznego adresu IP, który jest dostępny z Internetu, za pomocą którego Abonent może połączyć się z wybranymi urządzeniami w siecią lokalnej za pomocą przekierowania portów. Adres IP w tej usłudze przypisany jest na zasadzie mechanizmu DNAT - czyli nie jest ustawiany bezpośrednio na Urządzenia Abonenta. Przydzielony adres IP może ulec zmianie w przypadku rekonfiguracji Sieci operatora lub zmian parametrów umowy. Przydzielony adres IP nie będzie zmieniany dynamicznie podczas normalnej pracy lub restartu urządzenia.

Internet Plus - 10,00 zł / m-c