none

Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze opolskim

Nr umowy o dofinansowanie: POPC.01.01.00-16-0003/19

Podstawowym celem inwestycji jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych TIK na obszarze interwencji opolskim. W ramach projektu planowane jest wybudowanie szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwi wybranym gospodarstwom domowym oraz jednostkom oświatowym uzyskanie szerokopasmowego dostępu Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s. Planuje się objąć zasięgiem sieci 27877 gospodarstw domowych i 156 jednostek publicznych.

Wartość projektu: 120 648 706, 05 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 47 175 589,12 zł


www.mapadotacji.gov.pl