none

Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze opolskim POPC.01.01.00-16-0003/19

W ramach projektu CPPC powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1.4 mld EUR, z czego około 0.8 mld EUR to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji. Obecnie w trzech konkursach wybrano wykonawców sieci szerokopasmowej, którzy podłączą ponad 11 000 szkół i prawie 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce.
CZARNET K. Szymura, A. Owczarek Sp. J
POPC.01.01.00-16-0003/19

Wartość projektu: 120 648 706,05 PLN

Kwota dofinansowania: 47 175 589,12 PLN


www.mapadotacji.gov.pl