none

Przyłącze ziemne

Jeżeli zdecydujesz się na przyłącze drogą ziemną to trzeba wykonać następujące prace:

 • wykop należy wykonać do najbliższego słupa energetycznego, znajdującego się na posesji,
 • jeśli słup umiejscowiony jest poza posesją, wówczas należy skontaktować się z przedstawicielem Grupy Multiplay, który przeprowadzi osobiste rozeznanie i doradzi w jaki sposób wyznaczyć drogę wykopu,
 • wykop powinien mieć ok. 70 cm głębokości (zdj. 3),
 • wykop, a następnie rurę osłonową należy poprowadzić jak najbardziej w linii prostej. Przed zakopaniem rury osłonowej RHDPEwp (o średnicy min. 25mm) należy skontaktować się z przedstawicielem Grupy Multiplay, który umieści kabel światłowodowy wewnątrz rury,
 • taśmę ostrzegawczą układamy w odległości około 20cm nad rurą osłonową RHDPEwp (zdj. 2),
 • przy słupie należy zostawić 7 metrów zapasu rury osłonowej,
 • w przypadku budowy nowego domu, w celu ułatwienia całego procesu, sugerujemy zapewnić sobie przyłącze światłowodowe pod słup energetyczny jeszcze w trakcie budowy, np. podczas dokonywania przyłącza energetycznego, wodno-kanalizacyjnego lub gazowego.
 • rys.1

  Schemat poglądowy przyłącza ziemnego. W zależności od budynku złącze jak i zapas światłowodu mogą być montowane w pobliżu routera lub w innym miejscu.

  zdj. 1 Montaż rury RHDPEwp na słup.
  zdj. 2 Taśma ostrzegawcza. zdj. 3 Wykop z rurą RHDPEwp.

  Przyłącze napowietrzne

  Jeżeli zdecydujesz się na wykonanie przyłącza drogą napowietrzną to musisz wiedzieć że:

 • jeśli pozwalają na to warunki techniczne, podwieszenie kabla prowadzone jest z najbliższego słupa niskiego napięcia,
 • kabel światłowodowy mocowany jest do możliwie najwyższego punktu budynku,
 • wszystkie prace związane z prowadzeniem przyłącza drogą napowietrzną wykonują pracownicy Grupy Multiplay,
 • wszelkie formalności oraz zgody od firmy Taorun leżą po stronie Grupy Multiplay.
 • rys.2

  Schemat poglądowy przyłącza napowietrznego. W zależności od budynku złącze jak i zapas światłowodu mogą być montowane w pobliżu routera lub w innym miejscu.

  zdj. 4 Zapas światłowodu umieszczony na słupie niskiego napięcia.
  zdj. 5 Montaż światłowodu do elewacji budynku.

  Instalacja wewnątrz budynku

  Poznaj zasady instalacji przełącznicy światłowodowej wewnątrz budynku. Poniższy plan wyjaśni Ci jak ułożyć i podłączyć przewody, by sieć działała prawidłowo i bez zakłóceń.

 • należy zaplanować drogę ułożenia kabla światłowodowego wewnątrz budynku i w miarę możliwości przygotować ją wcześniej (np. odsunąć szafkę czy łóżko), umożliwiając dostęp do wyznaczonej ścieżki. Planując drogę ułożenia kabla należy pamiętać, że nie może on być zgięty pod kątem mniejszym niż 90°. Ewentualne zagięcia muszą być dokonywane po delikatnym łuku,
 • zaleca się, by miejsce, do którego zostanie doprowadzony kabel światłowodowy znajdowało się w centrum mieszkania bądź budynku. Należy tak zaplanować miejsce docelowe dla urządzenia, by w jego pobliżu znajdowało się gniazdko 230V,
 • kabel światłowodowy o średnicy ok. 6mm doprowadzony jest do miejsca, w którym będzie stał router Wi-Fi. W miejscu docelowym montowane jest zakończenie kabla - przełącznica światłowodowa (zdj. 6). Możliwe jest zamontowanie zapasu kabla i przełącznicy w innym miejscu oraz poprowadzenie cieńkiego kabla światłowodowego do routera (rys. 2),
 • router WiFi podłączany jest do przełącznicy cieńkim kablem światłowodowym o długości standardowo ok. 2m. Podczas instalacji zostawiany jest zapas ok. 10mb kabla światłowodowego w budynku,
 • jeżeli budynek posiada wewnętrzną sieć (rozprowadzoną skrętkę komputerową kategorii min. 5/5e), najlepiej doprowadzić światłowód do miejsca , w którym zbiegają się wszystkie kable. Dobrą praktyką jest aby podczas budowy lub remontu domu wykonać wewnętrzną sieć, czyli doprowadzić skrętkę w miejsca w których domownicy będą mieć TV, konsole do gier, komutery lub też inny sprzęt typu alarm, kamery, sterowniki do zarządzania automatyką domu,
 • po wykonaniu instalacji monterzy sprawdzają, czy usługi działają poprawnie. Gwarantujemy bezprzewodowy dostęp do sieci w pomieszczeniu, w którym znajduje się router Wi-Fi. W przypadku chęci dodatkowej rozbudowy sieci wewnętrznej, z przyjemnością pomożemy w wyborze odpowiedniego sprzętu - służymy radą na podstawie naszej wiedzy oraz doświadczenia.
 • zdj. 6 Połączenie przełącznicy oraz routera Wi-Fi

  Schemat poglądowy połączenia światłowodu z routerem Wi-Fi oraz siecią wewnętrzną w budynku.

  Połączenie routera Wi-Fi z przełącznicą dokonujemy za pomocą cieńkiego kabla światłowodowego o długości ok 2m. Istnieje również możliwość użycia kabla EZ-BEND. Jest to światłowód o niewielkim promieniu gięcia oraz o dowolnej długości, dzięki czemu daje wiele możliwości ukrycia go podczas instalacji. Jest to połączenie opcjonalne, które wymaga wcześniejszego poinformowania instalatora oraz wiąże się z dodatkową opłatą.

  rys.3